Ņujorkas ev. lut. draudzes pamatskola Ņudžersijā

Ņudžersijas skola piedāvā latvisku vidi, kur bērniem ir iespēja ne tikai dzirdēt un runāt latviski ar saviem vienaudžiem, bet arī iespēja mācīties tēvzemes mācību, tautas dejas, folkloru, gramatiku, rakstīšanu, ģeogrāfiju, vēsturi, lasīšanu, literatūru, dziedāšanu un ticības mācību. Skolā uzņem bērnus no pirmsskolas (3 gadu vecuma) līdz astotai klasei. Pie skolas arī darbojas mazuļu grupiņa, kur bērni, kas nav vēl sasnieguši skolas vecumu, var savu vecāku gādībā spēlēties ar saviem vienaudžiem.

* * * * *

Our school provides a learning environment for children to, not only learn how to read, write, and speak Latvian, but also for subjects like history, folk dance, folklore, geography, singing, and religion. The school provides instruction from preschool to 8th grade. We also offer recreational activities for those who are still too young to attend the school.

Nākamie sarīkojumi

Aicinam jūs piedalīties mūsu skolas 65. jubilejā Ielūgums

Kur?

Skolas jaunā adrese ir:

Holy Cross Lutheran Church
639 Mountain Ave.
Springfield, NJ 07081
Ceļa Norādījumi

Kad?

Sestdienās no pulkstens 9:45 līdz 14:00.

Mācību gads parasti sākas septembŗa sestdienā pēc Labor Day un beidzas jūnija sākumā.

Kā pieteikties?

Skolas pieteikuma anketa nākamajam gadam ir pieejama šeit:

Pieteikšanās Anketa

Medicīniskās Palīdzības Anketa

Vecāku Rokas Grāmata

Pārzines:

Jana Anča-Tetere un
Linda Zālīte

parzines@njskola.org

Manas saknes.
Mana valoda.

Jaunākās ziņas.

Baltimoras dziesmu svētki

NJ Latviešu skolas deju kopa "Zaglītis" piedalīsies XIV Vispārējos Latviešu Dziesmu & Deju Svētkos ASV, kas notiks Baltimorā no 2017. gada 29. jūnija - 3. jūlijam. Šoreiz skola piedalīsies ar divām grupām: mazo "Zaglīti", kur dejo 1. -5. klašu skolēni, un lielo "Zaglīti" ar 6. - 8. klašu skolēniem.

Meiteņu Tautas Tērpi
Puišu Tautas Tērpi

 

Baltimoras dziesmu svētku mājas lapa