Ņujorkas ev. lut. draudzes  pamatskola Ņudžersijā
 
Ņudžersijas skola piedāvā latvisku vidi kur bērniem ir iespēja ne tikai dzirdēt un runāt latviski ar saviem vienaudžiem, bet arī iespēja mācīties tēvzemes mācību, tautas dejas, folkloru, gramatiku, rakstīšanu, ģeografiju, vēsturi, lasīšanu, literātūru, dziedāšanu un ticības mācību. Skolā uzņem bērnus no bērnudārza līdz astotai klasei.  Pie skolas arī darbojas mazuļu grupiņa, kur bērni, kas nav vēl sasnieguši skolas vecumu, var savu vecāku gādībā spēlēties ar saviem vienaudžiem.
 
Kad?
Sestdienās no plkst. 9:45 n.r. līdz plkst. 2:00 p.p.
Mācību gads parasti sākas septembŗa sestdienā pec Labor Day un beidzas jūnija sākumā.
 
Kur?
*** Ievērojiet jaunās telpas adresi! ***
Holy Cross Lutheran Church
639 Mountain Ave., Springfield, NJ 07081
 
Kur nākotnē??

Aicinam jūs sekot aktualitātes sakarā ar iespejamo jaunās skolas telpas uzbūvēšanu Īstbranzvikā:  


Kā pieteikties?

Skolas pieteikuma anketa nākamajam gadam ir dabūjama šeit:

njskola_2013-14.doc           njskola_2013-14.pdf


Pārzine:
Linda Zālīte

parzine@njskola.org

.

Ņudžersijas latviešu pamatskolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.